Nätverket mot Trafficking
Nätverket mot Trafficking
Trafficking
Kalendarium
Kontakta oss
Nätverket mot Trafficking
 
Material
Trafficking är ett komplext fenomen som berör och upprör. Det finns mycket information om du vill öka din kunskap om trafficking och relaterade ämnesområden. Här hittar du tips på litteratur, filmer, webbsidor mm.
 
Skönlitteratur
 • Axelsson, Maj-Gull, Rosario är död (1999), Månpocket
 • Eek, Louise, Spelat liv (2001), Atlas bokförlag
 • Eek, Louise, Att köpas eller köpa, (2005), Atlas bokförlag
 • Efron, Vera, Såld (2006), Bokförlaget Efron & Dotter AB
 • Roslund, Anders, Box 21 (2006), Forum, Danmark
 • Wennstam, Katarina, Smuts (2007), Albert Bonniers förlag
 • Wennstam, Katarina, Flickan och skulden (2002), Albert Bonniers förlag
 • Wennstam, Katarina, En riktig våldtäktsman (2004), Albert Bonniers förlag
Facklitteratur
 • Allt är möjligt. En handbok i mediekritik, Utgiven av det mediekritiska nätverket Allt är möjligt, www.alltarmojligt.se
 • Bodström, Cecilia och Zweigbergk, Helena von, Priset man betalar för att slippa kärlek - en bok om prostitution på 90-talet (1994), Norstedts Förlag
 • Dielemans, Jennie och Quistbergh, Fredrik, Motstånd (2002), Ordfront förlag
 • Elf Karlén, Moa och Palmström, Johanna, Ta betalt! En feministisk överlevnadsguide (2005), Tiden
 • Florin, Ola (red), Vad har mitt liv med Lilja att göra - en antologi inspirerad av filmen Lilja 4-ever (2004), Svenska filminstitutet, www.sfi.se
 • Jalakas, Inger, Bara barn - om sexturism och slavar (1995), Brevskolan
 • MOD, Mångfald och dialog ledarhandledning (2005), Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund
 • O´Grady, Ron, För nöjes skull: om sexturism och barnprostitution i Asien (1992), Rädda Barnen
 • Svärd, Jan, Ordet är ditt - skriv insändare och bilda nätverk (2005), Skrivareförlaget. Kan beställas från skrivareforlaget@telia.com
 • Östergren, Petra, Porr, horor och feminister (2006), Natur och Kultur
Övrigt tryckt material
 • På ECPAT:s hemsida går det beställa lättläst material om barnsexhandel, det vill säga barnporr, barnsexturism och barntrafficking.
Filmer
 • Dying to leave av Chris Hilton
 • EXIT End exploatation and trafficking (MTV och SIDA:s informationsfilm), www.mtvexit.org
 • I see stars at noon av Saeed Taji Farouky
 • Lilja 4-ever av Lucas Moodyson, www.sfi.se
 • Sex traffic av David Yates
 • Såld och köpt av Dag Norgård, mer info sid 21
 • Rädda barnen har en del filmer som det går att beställa, www.rb.se
Rapporter
Internetsidor
Andra organisationer som arbetar mot trafficking.
Källor
 • Appelquist, Josephine, Kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige - En studie av kännedom om utnyttjandet av minderåriga i prostitution, pornografi och trafficking (2005), ECPAT Sverige
 • Gallagher, Anne, Human rights and the new UN protocols on trafficking and migrant smuggling: A preliminary analysis (2001), Human rights quarterly 23(4)
 • Kyle, David och Koslowski, Rey, Global human smuggling: Comparative perspectives (2001), John Hopkins University press
 • Sandell, Göran, Elisabeth Pettersson, Janne Larsson och Kari Kousmanen, Könsköparna: varför går män egentligen till prostituerade? Djupanalys av män som köper sex. (1996), Natur och Kultur
 • United Nations, Protocol to prevent, supress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime. (2000), Vienna: United Nations Office for Drugs Control and Crime prevention
 • Trafficking - (Il)legal handel med människor, djur och varor.
 • Andrijasevic, Rutvica. 2007. Representation in anti-trafficking campaigns. Feminist Review 2007 86.
 • Agustö­n, Laura. 2005. Migrants in the mistress - house: Other voices in the - trafficking - debate. Social politics: Studies in gender, state and society. 12(1):96-117.
 • Agustö­n, Laura. 2006. The disappearing of a migration category: Migrants who sell sex. Journal of Ethnic and Migration Studies 32(1):29-47.
 • Anderson, Bridget & Julia O'Connell Davidson. 2003. Is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study. (www.iom.int).
 • Borg, Dominika. 2005. 2000-talets slaveri: Människohandel och dess implikationer för svensk krishantering. Uppsala Universitet (www.east.uu.se/docs_publikationer/AR92DB.pdf)
 • Chuang, Janie. Doezema, Jo. 2000. - Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women-. Gender Issues.-  Vol.18 (1)
 • Eespere, Katri. 2005. Clients of prostitution; motives and attitudes. Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi. (www.nikk.uio.no)
 • Folkhälsoinstitutet. 1996. Sex i Sverige: Om sexuallivet i Sverige.
 • Gallagher, Anne. 2001. Human rights and the new UN protocols on trafficking and migrant smuggling: A preliminary analysis. Human rights quarterly 23 (4).
 • Grenz, Sabine. 2001. Conference report: The globalization of sexual exploitation, 10 July 2000, Institute for commonwealth studies, London. Feminist Review 67:142-144.
 • Icduygu, Ahmet. & Sule Toktas. 2002. - How do smuggling and trafficking operate via irregular border crossings in the Middle East? Evidence from fieldwork in Turkey. International Migration 40(6).
 • Kempadoo,Kamala. (ed.) 2005. -Trafficking and prostitution reconsidered. New perspectives on migration, sex work, and human rights-. Paradigm Publishers.
 • Kempadoo, Kamala. Doezema, Jo. (ed.) 1998.-Global sex workers. Rights, resistance, and redefinition-. Routledge.
 • Kulick, Don. 2005. -400- 000 perversa svenskar-. Queer Sverige. Natur och Kultur.
 • Kyle, David & Rey Koslowski. 2001. Global human smuggling: Comparative perspectives. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
 • Kligman, Gail & Stephanie Limoncelli. 2005. Trafficking women after socialism: To, through and from Eastern Europe. Social politics 12(1):118-140.
 • Long, Lynellyn D. 2004. -Anthropological perspectives on the trafficking of women for sexual exploitation. International Migration 42(1).
 • Marttilla, Anne-Maria. 2005. Finnish men buying sex in Finland and Estonia. Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi. (www.nikk.uio.no)
 • Miriam, Kathy. 2005. Stopping the traffic in women: Power, agency and abolition in feminist debates over sex-trafficking. Journal of Social Philosophy 36(1):1-17.
 • Månsson, Axel. 2005. Mäns sexköp, en meningsbärande handling på flera nivåer. Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi. (www.nikk.uio.no)
 • NIKK-magasin. 2002. Bodies across borders: Prostitution and trafficking in women. No 1. http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf
 • Outshoorn, Joyce. 2005. The political debates on prostitution and trafficking on women. Social politics: Studies in gender, state and society. 12(1):141-155.
 • O'Connell Davidson, Julia. 2002. The rights and wrongs of prostitution. Hypatia 17(2)
 • O'Connell Davidson, Julia. 2005. Children in the global sex trade. Cambridge: Polity Press.
 • O'Connell Davidsson, Julia. 2006. Will the real sex slave please stand up? Feminist Review. 83
 • Proposition 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/735)
 • Proposition 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel (www.regeringen.se/sb/d/108/a/12063)
 • Regeringskansliet. 2005. Prostitution och människohandel (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/42878)
 • Raymond, Janice, G. 10 reasons for not legalizing prostitution (http://www.rapereliefshelter.bc.ca/issues/prostitution_legalizing.html)
 • Raymond, Janice, G. Prostitution as violence against women: NGO stonewalling in Beijing and elsewhere. Women-s Studies International Forum 21(1):1-9.
 • Rodriguez, Gutierrrö'z Encarnacion. 2007. The -hidden side- of the new economy: On transnational migration,domestic work, and unprecedented intimacy. Frontier Vol. 28 (3)
 • Sassen, Saskia. 2002. Women's Burden: Counter-geographies of globalization and the feminization of survival. Nordic Journal of International Law 71
 • Schaeffer-Gabriel, Felicity. 2004. Cyberbrides and the global imaginaries: Mexican Women's Turn from the National to the Foreign. Space & Culture 7(1):33-48.
 • Sharma, Nandita. 2005. Anti-trafficking rhetoric and the making of-  a global apartheid. NWSA Journal Vol. 17 (3)
 • Smette, Ingrid. 2003. Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen. Pro Sentret, Oslo Kommune (www.prosentret.no )
 • Soderlund, Gretchen. 2005. Running from the rescuers: New U.S crusades against sex-trafficking and the rhetoric of abolition. NWSA Journal Vol. 17 (3)
 • US Department of State. 2006. Trafficking in persons report 2006. Washington (http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf.)KOLLA
 • Utrikesdepartementet. 2003. Fattigdom och människohandel - En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete. (http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.651.=1)
 • Yea, Sallie. 2005. When push comes to shove: Sites of vulnerability, personal transformation, and trafficked women-s migration decisions. Soujourn 20(1):67-95.
 • Östergren, Petra. 2006. Porr, horor och feminister. Natur och Kultur.