Nätverket mot Trafficking
Nätverket mot Trafficking
Trafficking
Kalendarium
Kontakta oss
Nätverket mot Trafficking
 
Om Nätverket mot Trafficking
 
I Nätverket mot Trafficking (NmT) arbetar enskilda individer och organisationer mot prostitution och människohandel. Utgångspunkten för Nätverkets arbete är att prostitution, koppleri och sexuell människohandel är tätt sammankopplade fenomen, som till stor del drivs av människors efterfrågan – på allt från billiga handelsvaror till köp av sex.

Prostitution och människohandel hålls till stor del levande genom de attityder och värderingar som finns i samhället och därför är opinionsbildande arbete en central metod för att motverka
förekomsten av prostitution och människohandel. NmTs arbete fokuserar därför främst på att sprida kunskaper och påverka attityder och värderingar relaterade till dessa fenomen. Men NmT bedriver även andra former av arbete, så som att stötta personer som tror sig ha kommit i kontakt med en person utsatt för människohandel.

I samband med Nätverkets arbete och aktioner får medlemmarna representera endast Nätverket och inte eventuella politiska eller religiösa sammanslutningar.

Nätverket och aktionerna det stödjer är alltså partipolitiskt och religiöst obundet men är öppet för individer och organisationer med olika tillhörigheter som också står bakom Nätverkets syfte.

Vår verksamhet sker inom det demokratiska ramverket och vi står för icke-våld. Vi har valt att fokusera på människohandel för sexuella ändamål, men är emot alla former av människohandel/trafficking. Då nätverket använder sig av ordet trafficking menar vi människohandel för sexuella ändamål om ingenting annat nämns. Vi stödjer den svenska sexköpslagen av flera anledningar bl a därför att den bevisligen begränsar trafficking.

I helhetsperspektivet ser vi sambandet mellan vårt arbete och strävan mot jämställdhet, jämlikhet, mångfald, global rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter.

Privatpersoner, företag och organisationer som ställer sig bakom Nätverkets syfte kan stödja Nätverket genom att t ex ge av sin tid, delta i aktioner eller informationsarbete, bidra med material eller avsätta pengar till Nätverkets verksamhet.