Nätverket mot Trafficking
Nätverket mot Trafficking
Trafficking
Kalendarium
Kontakta oss
Nätverket mot Trafficking
 
Engagera dig!

Detta gör du som volontär:
Nätverket mot Trafficking arbetar i nätverksform, vilket innebär att ett engagemang hos oss kan se ut på många olika sätt – allt från enstaka punktinsatser till ett mer kontinuerligt arbete.

Utifrån dina intressen och erfarenheter:
Du kan engagera dig utifrån just dina kunskaper och intressen – det kan handla om att göra research, skriva texter, fota, layouta, föreläsa, leda diskussioner och workshops, delta i paneldebatter, informera vid bokbord, dela ut flyers, samordna aktiviteter, ansvara för praktikaliteter etc.

Var och när:
NmTs arrangemang – föreläsningar, workshops, filmvisningar, utställningar, manifestationer etc – sker dag- och kvällstid, främst i Göteborgsområdet, men även på andra platser runt om i Sverige.

NmT har ordinarie möten en gång i månaden, ofta en specifik veckodag kl 18 på Individuell Människohjälps kontor på Mellangatan 1, vid Järntorget, i Göteborg. Utöver detta har vi ibland arbetsmöten där vi planerar något mer specifikt.

Du kan engagera dig i NmT även om du inte bor i Göteborg genom att bedriva arbete via NmT i ditt lokalsamhälle eller delta i arbetet i Göteborg via internet och sociala medier som t.ex. Skype.

NmT är dessutom medlem i solidaritetsnätverket Att Nå Ut, som har möten några gånger per termin, då en representant från NmT finns på plats.

Detta förväntar vi oss av dig:
Det krävs inga förkunskaper om prostitution och människohandel för att bli en del av NmT. Vi förväntar oss framförallt engagemang, deltagande och ansvarstagande av våra volontärer. Du kan engagera dig i en enstaka aktivitet eller mer kontinuerligt i NmTs verksamhet.

Så här går introduktionen till:
Utifrån den nya volontärens behov planerar vi tillsammans hur introduktionen ska gå till. Ibland
behövs enbart information om NmTs verksamhet och ibland behövs även information om ämnesområdet prostitution och människohandel.

Kontakt:
Om du är intresserad av att engagera dig i Nätverket mot Trafficking kontakta oss på kontakt@natverketmottrafficking.se